main header

kuratkakotatamedvidci

 

Vážení rodiče,

v úterý 27.9. se v 15.15 hodin koná rodičovská schůzka. Tato schůzka se koná pouze jednou ročně a je povinná. Děkujeme za účast.

Ve čtvrtek 15.9. přijede divadlo Úsměv s novou pohádkou pro děti. Důležité upozornění: v tento den je oběd posunut o 15 minut později. Děkujeme

 

Vážení rodiče, milé děti,

 

vítáme vás po prázdninách ve školce. Čeká vás mnoho poznatků, her, básní, písní divadelních představení, výletů a akcí pro radost…

 Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, seznamy jsou vyvěšeny na šatnách:

 

Kuřátka  -       nejmladší děti, paní učitelky Petra Macolová a Eliška Ptáčková

 

Medvídci  - prostřední a starší děti, paní učitelky Jana Nagyová a Ivana       Pacovská

 

Koťátka  -     nejstarší děti , paní učitelka Alena Dinterová a asistent pedagoga Hana Ticháčková

 

I v tomto školním roce jsou pro děti připraveny odpolední kluby – Výtvarníček, Zpěváček, Malý zahradník a Písmenka. Do klubu Písmenka jsou navrženy a po domluvě s rodiči zařazeny děti s narušenou komunikační schopností. Děti navrhne a s rodiči bude mluvit paní učitelka Macolová během září.

 Nejmladší děti mají svůj klub Spaníčko.

 Své děti můžete přihlásit do klubů u třídních učitelek do 16. září. Při jejich výběru zvažte četnost klubů – ideální je 1, maximálně 2 kluby.

 Od září již bude pracovat každá třída samostatně, dle denního řádu, který je vyvěšen v jednotlivých  šatnách. Informace, které budou během roku vyvěšeny v šatnách, se týkají dané třídy. Informace na informační síti se týkají všech dětí.

 

Vzhledem k bezpečnosti dětí jak ve třídách tak i na zahradě žádáme rodiče, kteří nepracují nebo jsou na mateřské dovolené, aby si své děti vyzvedávaly do 14:30 hodin. V odpoledních hodinách zůstává s dětmi pouze jedna paní učitelka.  

 Na hlavní nástěnce u vchodu do MŠ máte veškeré informace k provozu mateřské školy. Pozorně si přečtěte školní a provozní řád a řád školní jídelny. Tyto dokumenty jsou pro nás i pro vás závazné.

 

Veškeré informace, dotazy, připomínky a nejasnosti  řešte prosím s námi a ne pouze s rodiči v šatnách. 

 

     Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi

 

I v letošním roce se Mateřská škola, Žacléř zúčastnila rozvojového programu "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2016", který byl vyhlášen MŠMT. Naše žádost o dotaci byla úspěšná a získali jsme částku 50 000,- Kč.

Milí rodiče,
úžasné video Kuřátek z vystoupení z oslav Hornického dne naleznete na odkazu https://youtu.be/nCEbbhHCQ2I  
Toto video slaví úspěch nejen v našem městě. Autorem je Jiří Mauer- jeden z autorů knihy HORNICTVÍ NA ŽACLÉŘSKU. Moc mu děkujeme!
Užijte si báječnou podívanou :-)

 

2016 Mateřská škola, Žacléř - B. Němcové, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček